Oleksandr Kovalchuk

КОВАЛЬЧУК

Олександр Іванович

anatom.ua

Доктор медичних наук, професор
Завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології
Вчений секретар Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини»
anatom.ua
Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області.
Освіта
 • 2004 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ)
Досвід професійної діяльності
 • 2004-2016 – асистент, старший викладач, доцент кафедри анатомії людини НМУ
 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ
 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ
 • 2014-2017 – доцент кафедри анатомії людини НМУ
 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П Л. Шупика
 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; професор кафедри фундаментальної медицини ННЦ«Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • з 2019 – завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дисертаційні праці
 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»
 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»
Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія.
Наукові інтереси:
 • нормальна анатомія
 • антропометричні дослідження
 • якість освіти
 • спортивна морфологія
 • екоморфологія
 • сучасне викладання анатомії людини
Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:
ПІДРУЧНИКИ
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2019. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 464 p.
ПОСІБНИКИ
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ, 2019. – 124 с.

Поштова адреса:

а/с 124 – Ковальчук, м. Київ, Україна, 03037

Особиста сторінка: http://kovalchuk.anatom.ua/

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua

anatomist.ua@gmail.com

anatomist@univ.net.ua

 

anatom.ua

orcid-logo

 

anatom.ua


завантаження

 

anatom.ua

 

 

anatom.ua

 

 

anatom.ua

 

RG

 

anatom.ua

 

МОРФОЛОГИ УКРАЇНИ 

anatom.ua

anatom.ua