Oleksandr Kovalchuk

КОВАЛЬЧУК

Олександр Іванович

 

anatom.ua

Анатом,
доктор медичних наук,
професор
Завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області
Освіта:
 • 2004Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ)
Досвід професійної діяльності:
 • 2004-2019 – асистент > старший викладач > доцент > професор кафедри анатомії людини НМУ
 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ
 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ
 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; професор кафедри фундаментальної медицини ННЦ«Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • з 2019 – завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дисертаційні праці:
 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»
 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»
Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія
Наукові інтереси:
 • нормальна анатомія
 • антропометричні дослідження
 • якість освіти
 • спортивна морфологія
 • екоморфологія
 • сучасне викладання анатомії людини
anatom.ua

 

Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких /
Author (co-author) of over 100 scientific and educational works, including:
ПІДРУЧНИКИ / textbook
 • Анатомія людини. У трьох томах. / Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І., Ковальчук О.І. // Вінниця: Нова книга, 2019. – 1200 с. Гриф МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • Human Anatomy : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 472 p.
ПОСІБНИКИ 
 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. //  Київ, 2019. – 124 с.

 

Особиста сторінка: 

http://kovalchuk.anatom.ua/

anatom.ua

Електронні адреси: 

kovalchuk@anatom.ua
anatomist.ua@gmail.com
anatomist@univ.net.ua

anatom.ua

orcid-logo

 

anatom.ua


завантаження

 

anatom.ua

anatom.ua

 

anatom.uaRG

anatom.ua

anatom.ua

anatom.ua

anatom.ua