BIO

КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович

Народився  5 липня 1979 року у смт Ратне Ратнівського району Волинської області (Україна)

Освіта:

 • 1994 – 1998 – Ковельське медичне училище
 • 1998 – 2004 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Лікар)
 • 2006 – 2009 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Аспірант > Кандидат медичних наук)

Досвід професійної діяльності:

 • 2001-2003 – медсестра палат інтенсивної терапії відділення анестезіології та реанімації Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2
 • 2004-2023 – старший лаборант > асистент > аспірант > старший викладач > доцент > професор кафедри анатомії людини (нині кафедра описової та клінічної анатомії) НМУ
 • 2009-2012 – заступник декана медичного факультету № 1 НМУ
 • 2012-2014 – вчений секретар НМУ
 • 2017-2019 – начальник відділу моніторингу якості діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
 • 2017-2019 – професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України; професор кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • 2019-2023 – завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • з 2024 – завідувач кафедри фізіології та анатомії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці:

 • 2009 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів»
 • 2016 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів»

Шифр наукової спеціальності:  14.03.01 – нормальна анатомія

Головний редактор анатомічного порталу “АНАТОМ” (www.anatom.ua)

Наукові інтереси:

 • нормальна анатомія
 • антропометричні дослідження
 • імерсивні технології в освіті та медицині
 • якість освіти
 • спортивна морфологія
 • екоморфологія
 • патофізіологія

Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

ПІДРУЧНИКИ

 • АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ : підручник : у 3 т. / 9-те вид., доопрац. / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук // Вінниця: Нова книга, 2022. – 1200 с. Грифи МОН і МОЗ України. Національний підручник.
 • HUMAN ANATOMY : textbook / Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 472 p.

ПОСІБНИКИ

 • Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / В.Г. Черкасов, І.В. Дзевульська, О.І. Ковальчук  // Видання 13-е. К.: МЕДПРИНТ, 2023. – 204 с.
 • Анатомія людини (змістовий блок «Опорно-руховий апарат») : конспект лекцій / Л.Т. Котляренко, О.І. Ковальчук. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2021. – 112 с.
 • Morphofunctional characteristic of the skull with a clinical aspects: study guide / N.L. Svintsytska, V.H. Hryn, O.I. Kovalchuk // Poltava, 2020. – 205 p.