LIST

2007

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 22515. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України з контролю самостійної підготовки до практичних занять з анатомії людини / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – 2007.

 

2008

Морфологічні зміни кровоносних капілярів слизової оболонки шлунка щурів під дією метилтретбутилового ефіру / В. Г. Черкасов, О. П.Яворовський, О. І. Ковальчук // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2008. – № 3 (в одній обкл. № 2/3). – С. 59–64

Морфологічні особливості гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка щурів у нормі і під дією метилтретбутилового ефіру / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук // Вісник морфології. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 71–75.

2009

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Київ : НоваПак МСД, 2009. – 174 с.

Вплив метилтретбутилового ефіру на апоптозні зміни клітин слизової оболонки шлунка, тимуса та кори півкуль великого мозку щурів / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Керечанин, А. А. Парахін // Науковий вісник Національного медичного університету О. О. Богомольця. – 2009. – № 1. – С. 29–32.

Гемомікроциркуляторне русло слизової оболонки шлунка під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська, С.А. Павловський // Вісник морфології. – 2009. – Т. 15, № 2. – С. 224–229

Методологічно та практично значущі особливості самостійної роботи студентів при вивченні анатомії людини в медичному університеті / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2009. – № 4. – С. 318–322. – Бібліогр.: 22 назви

Морфологічні зміни кровоносних капілярів слизової оболонки шлунка щурів під дією метилтретбутилового ефіру / В. Г. Черкасов, О. П. Яворовський, О. І. Ковальчук // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2009. – № 2/3. – С. 59–64.

Структурні зміни тучних та ендокринних клітин шлунка щура під впливом метилтретбутилого ефіру / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, С. А. Павловський // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2009. – № 2/3. – С. 58–64. – Бібілогр.: 16 назв.

Ультраструктура клітин слизової оболонки шлунка щура в нормі та її зміни під впливом метилтретбутилового ефіру / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, С. А. Павловський // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2009. – № 4. – С. 69–74.

 

2010

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 2-ге. – Київ : НоваПак МСД, 2010. – 174 с.

Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 392 с. – Алф. покажч.: с. 284–391.

Вплив екологічного забруднювача довкілля метилтретбутилового ефіру на морфофункціональний стан судин гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 256–257.

Методика і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку творчого потенціалу студентів при вивченні анатомії людини / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2010. – № 2/3. – С. 165–169. – Бібліогр.: 7 назв.

Модель формування і моніторингу професійно орієнтованих знань у процесі підготовки майбутніх лікарів на кафедрі анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 87–89.

Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка під дією різних доз метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська // Вісник морфології : Міжнародний журнал анатомії, гістології, ембріології, антропології та клітинної біології. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 44–48.

Стан гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка щурів під дією метилтретбутилового ефіру : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Фізіологічна та репаративна генерація кістки: сучасний стан питання», 22-24 верес. 2010 р., АР Крим, м. Євпаторія / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Український морфологічний журнал. – 2010. – Т. 8, № 3. – С. 149–152.

Стандартизована інноваційна модель оцінювання якості освіти з дисципліни «Анатомія людини» на кафедрі анатомії людини національного медичного університету імені О. О. Богомольця / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Т. 17, число 2. – Ч. 2. – С. 110–112.

Структурні зміни гістомінпродуктуючих клін слизової оболонки шлунка під час дією метилтретбутилогового ефіру в експерименті / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 1. – С. 67–72.

 

2011

Анатомічний атлас людини / Фредерік Мартіні ; за ред. В. Г. Черкасова ; пер. О. І. Ковальчука з 8-го англ. вид. – Київ : Медицина, 2011. – 128с.

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 3-тє. – Київ, 2011. – 174 с.

Сучасна організація педагогічного процесу на кафедрі анатомії людини / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету (Серія «Медицина»). – 2011. – Вип. 2. – С. 365–369.

 

2012

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 4-те. – Київ : Ворона, – 187 с.

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – Київ, 2012. – 50 с.

 

2013

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 5-те. – Київ : Ворона, – 199 с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – Київ : НМУ, 2013. – 100 с.

Заслужене визнання та наукова спадщина Володимира Олексійовича Беца − засновника вчення про цитоархітектоніку кори головного мозку / І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук, О. В. Маліков // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров‘я людини у сучасному суспільстві, 2013., с. 131−134.

Деякі історичні аспекти вчення про збереження анатомічних об’єктів. / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська [та ін.] // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – № 1. – С. 99−105.

Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська [та ін.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – № 4 (76). – С. 9–15

Розвиток черепа людини в історичному аспекті / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська, О. В. Маліков // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – № 5. – С. 88−91.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50866. Науковий посібник «Анатомія, міжнародна термінологія» / В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський, О. І. Ковальчук. – 2013.

 

2014

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 6-те. – Київ : Ворона, – 199 с.

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 2-ге вид. – Київ, 2014.– 50 с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 2-ге вид. – Київ : НМУ, 2014. – 100 с.

Гіперосмолярні розчини в корекції дегенеративних змін в аденогіпофізі при термічних опіках у щурів / О. І. Ковальчук, В. Г. Черкасов // Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal. – 2014. – № 4. – С. 9–12. – Бібліогр.: 13

Історико-гносеологічне підґрунтя формування клінічної направленості анатомії / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук [та ін.] // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 2. – С. 33–36

Особливості структурної організації спинномозкових вузлів за умов одностороннього пошкодження сідничного нерва та гіпотиреозу / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська [та ін.] // Світ біології та медицини. – 2014. – № 4 (46). – С.165–170.

Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / В. Г. Черкасов [и др.] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 23. – С. 6–12.

Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни / В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская [и др.] // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 165–170. – Бібліогр.: 12 назв.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53170. Навчальний посібник «Анатомія людини» «Модуль – 1 – Анатомія опорно-рухового апарату» / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – 2014.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53169. Навчальний посібник «Анатомія людини» «Модуль – 2 – Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття» / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – 2014.

 

2015

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 7-ме. – Київ : Ворона, – 157 с.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 1 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. – Вид. 4-тє, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2015. – 365 с. : кол. іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 2 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін ; за ред. В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. – Вид. 3-тє, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2015. – 456 с. : кол. іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 3 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький [та ін.] ; за ред. В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. – Вид. 3-тє, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2015. – 376 с. : кол. іл.

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 3-тє вид. – Київ, 2015.– 50 с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 3-тє вид. – Київ : НМУ, 2015. – 100 с.

Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури / В. Г. Черкасов, Л. І. Остапюк, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 90–93. – Бібліогр.: 7 назв.

Використання навчального комплексу для вивчення дисципліни «Анатомія людини» в медичних університетах / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук, І. О. Тимошенко // Реалізація Закону України Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали наук.-практ конф. (присвячена пам’яті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука), 21–22 трав. 2015 р. – Тернопіль : ТДМУ : Укркнига, 2015. – С. 243–245.

Властивості лактопротеїну з сорбітолом в аденогіпофізі ипри опіковій хворобі / О. І. Ковальчук, В. Г. Черкасов // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2015. – Спец. вип. 2 (продовження). – С. 127.

Морфологические аспекты цитопротекции в органах нейроиммуноэндоеринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни / А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская, Э. В. Черкасов // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 310–316. – Бібліогр.: 12 назв.

Морфологічна оцінка ефективності застосування інфузії гіперосмолярних розчинів при опіковій травмі шкіри / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук [та ін.] // Актуальні питання медичної науки та практики : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Агентство Орбіта-Юг, 2015. – Вип. 82, т. 2, кн. 1. – С. 194–205.

Морфологічні ефекти застосування інфузії гіперосмолярних розчинів при опіковій травмі шкіри / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук, Е. В. Черкасов [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 30–37. – Бібліогр.: 8 назв. – Серія «Медицина».

Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі / О. І. Ковальчук, В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська // Український науково-медичний молодіжний журнал. 2015. – № 1. – С. 10–14.

Навчальний комплекс для вивчення дисципліни «Анатомія людини» в медичних університетах / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, І. О. Тимошенко, О. І. Ковальчук // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 86–89. – Бібліогр.: 7 назв.

Психологічні аспекти викладання дисципліни анатомії людини в медичних університетах / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, І. О. Тимошенко, О. І. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 162–165. – Бібліогр.: 10 назв. – Серія «Медицина».

Роль эндогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / И. В. Гунас, В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук [и др.] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. – № 24. – С. 30–36.

Структурные трансформации во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни / В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская [и др.] // Медична наука України. – 2015. – Т. 11, № 3/4. – С. 4–11. – Бібліогр.: 13 назв.

Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных капилляров внутренних органов при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов / В. Г. Черкасов, О. І. Ковальчук [та ін.] // Вісник морфології. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 96–102.

Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов / В. Г. Черкасов, А. И. Ковальчук, И. В. Дзевульская [и др.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 37–44.

Evaluation of the effect of infusion of composite hyperosmolar solutions on the structure of neuroimmunoendocrine system organs in burn diseas / V. G. Cherkasov, I. V. Dzevulska, I. Kovalchuk [et al.] // European International Journal of Science and Technology. – 2015. – Vol. 4, № 9. – P. 51– 61.

 

2016

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 8-ме. – Київ : Ворона, – 157 с.

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 4-те вид. – Київ, 2016.– 50 с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 4-те вид. – Київ : НМУ, 2016. – 100 с.

Пат. 103898 Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00 A61B 10/00. Спосіб оцінки ефективності лікування опікової хвороби / І. В. Гунас, О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, В. Г. Черкасов ; заявник та власник патенту Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. – № u 201504908 ; заявлений 20.05.2015 ; опублік. 12.01.2016, Бюл. № 1.

 

2017

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 9-те. – Київ : Ворона, 2017. – 157 с.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 1 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2017. – 368 с. : іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 2 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закладів IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 5-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2017. – 455 с. : іл. – Бібліогр.: с. 452–454.

Анатомія людини : У 3 т. Т. 3 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 4-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2017. – 374 с. : кол. іл. – Предм. покаж.: с. 341–371. – Бібліогр.: с. 372–374

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 5-те вид. – Київ, 2014.– 50 с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 5-те вид. – Київ : НМУ, 2017. – 100 с.

Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of Gekoton / G. Cherkasov, O. I. Kovalchuk, V. A. Pastukhova, O. V. Malikov // Morphologia. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 22–29.

Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір №77238. Посібник «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид. 9-те. – Київ, 2017. – 157 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77285. Підручник «Анатомія людини. Т. 1. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А. І. Парахін, О. І. Ковальчук. – Вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн.., 2017. – 368 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77284. Підручник «Анатомія людини. Т. 2. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А. І. Парахін, О. І. Ковальчук. – Вид. 5-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2017. – 456 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77286. Підручник «Анатомія людини. Т. 3. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін, О. І.Ковальчук. – Вид. 4-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2017.

 

2018

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – Вид.10-те. – Київ : Ворона, – 199 с.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 1 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 7-ме, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2018. – 368 с. : іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 2 : підручник для студентів вищих медичних навч. закладів IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2018. – 456 с. : іл. – Бібліогр.: с. 452–454.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 3 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 5-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 376 с. : іл.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини : навч. посіб. / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 6-те вид. – Київ : НМУ, 2018. – 100 с.

Human Anatomy : textbook for students of higher medical institutions / V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi, I. Kovalchuk [et al.] ; Bogomolets National Medical University. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 464 p. : il. – Bibliogr.: p. 457–458.

Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of gekoton / I. Kovalchuk, V. G. Cherkasov, V. A. Pastukhova, O. V. Malikov // Morphologia. – 2018. – Vol. 12, Issue 2. – P. 22–29. – URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/481

Konopelniuk, T. Falalyeyeva, O. Tsyryuk, Y. Savchenko, I. Prybytko, N. Kobyliak, O. Kovalchuk, A. Boyko, V. Arkhipov, Y.Moroz,  L. Ostapchenko Effects of Z56822977 on biosynthesis of serotonin in the brain of rats in the conditions of MSG-induced obesity // Endokrynologia Polska. – 2018; 69 (5). – P. 536-544. DOI: 10.5603/EP.2018.0058

Konopelniuk, T. Falalyeyeva, O. Tsyryuk, Y. Savchenko, I. Prybytko,N. Kobyliak, O. Kovalchuk, A. Boyko, V. V. Arkhipov, Y.Moroz,  L. Ostapchenko The correction of the metabolic parameters of msg-induced obesity in rats by 2-[4-(benzyloxy) phenoxy] acetic acid // Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism. – 2018; 13. – P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jnim.2018.07.002

 

2019

Анатомія людини. У 3 т. Т. 1 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 8-ме, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 368 с. : іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 2 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 7-ме, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 454 с. : іл.

Анатомія людини. У 3 т. Т. 3 : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / А. С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук – Вид. 6-те, доопрац. – Вінниця : Нова Кн., 2019. – 376 с. : іл.

Навчально-методичний посібник до практичних занять з анатомії людини для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / за ред. В. Г. Черкасова, І. В. Дзевульської, О. І. Ковальчука. – 6-те вид. – Київ, 2019.– 50 с.

Human Anatomy : textbook / V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi, I. Kovalchuk [et al.]. – 2 th ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 472 p. : il.

Хоперія В.Г., Канцер О.В., Решетнік Є.М., Прибитько І.Ю., Охрей А.Г., Бондаренко М.П., Цирюк О.І., Ковальчук О.І. Збірник тестових завдань з дисципліни «Анатомія людини» «Human anatomy. Collection of tesk for foreign student of specialization «Medicine» 2019

 

2020

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) : навч. посіб. / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук. – 11-те вид. – Київ : Книга-плюс, 2020. – 124с.

Тестові завдання «Крок-1» – анатомія людини (для студентів фармацевтичного факультету) / Каф. анатомії людини, М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук [та ін.] ; ред. В. Г. Черкасов. – Київ, 2020. – 47 с. – URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2342

Human Anatomy : textbook / V. G. Cherkasov, I. Ye. Herasymiuk, A. Holovatskyi, O. I. Kovalchuk [et al.]. – 3 th ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 472 p.

Канцер О.В., Ковальчук О.І., Цирюк О.І., Прибитько І.Ю. // Збірник методичних рекомендацій з дисципліни «Анатомія людини» до практичних занять для студентів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». – Київ. – 2020, 90 с.

Morphofunctional characteristic of the skull with a clinical aspects: study guide / N.L. Svintsytska, V.H. Hryn, O.I. Kovalchuk // Poltava, 2020. – 205 p.

Kovalchuk OI, Bondarenko MP, Okhrey AG, Prybytko IY, Reshetnyk EM. [Features of using immersive technologies (virtual and augumented reality) in medical education and practice]. Morphologia. 2020;14(3):158-64.

 

2021

О.І. Ковальчук, О.І. Цирюк, І.Ю. Прибитько, А.Є. Бондаренко, О.А. Григор’єва, І.В. Дзевульська, О.В. Маліков, А.Я. Янчишин / Синергізм методичних підходів до вивчення дисципліни «Анатомія людини»// MORPHOLOGIA • 2021 • Том 15 • No 4. – С.106-115

Ковальчук О.І., ​​ Прибитько І.Ю., Бондаренко А.Є.  / Особливості використання імерсивних технологій при вивченні фундаментальних дисциплін // Біоморфологія ХХІ століття. Збірник тез XIV Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з часу заснування кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 23–24 вересня 2021 року. – К., 2021. – C.28.

Ковальчук О. І., Цирюк О. І., Бондаренко А. Є., Гуріна А. О. Комплексність підходів у вивченні дисципліни “Анатомія людини” здобувачами вищої медичної освіти // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 жовтня 2021 р., Полтава) / За загальною редакцією проф. Пилипенка С. В. Полтава : Астрая, 2021. С. 40.

Видатний морфолог професор В. Г. Черкасов / М. М. Ткаченко, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук // Медичні кадри. – 2021. – № 1/2. – С. 5.

Ковальчук О. І. Професор Черкасов Віктор Гаврилович (до 70-річчя від дня народження) / О. І. Ковальчук, І. В. Дзевульська, О. В. Маліков // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 3. – С. 9–11.

Анатомія людини (змістовий блок «Опорно-руховий апарат») : конспект лекцій / навчальний посібник // Л.Т. Котляренко, О.І. Ковальчук. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2021. – 112 с.

Бондаренко А. Є., Цирюк О. І., Ковальчук О. І., Янчишин А. Я. Можливості покращення дистанційного процесу вивчення дисципліни «Анатомія людини» // Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2021 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2021. –с. 76.

 

2022

Анатомія людини. У 3 т. Т. 1 : підручник / за ред. А.С. Головацького та О.І. Ковальчука – Вид. 9-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2022. – 368 с. : іл.

Gut Microbiota Interactions With Obesity In book: Reference Module in Food Science / Falalyeyeva T, Chornenka N., Cherkasova , Tsyryuk O., Molochek N., Kovalchuk O., Kyriachenko Ye., Ostapchenko L., Kobyliak N. 2022. DOI:10.1016/B978-0-12-819265-8.00030-9

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / навчальний посібник // Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. // Київ, 2022. – 124 с.

Гіперактивний сечовий міхур у жінок / навчальний посібник // Горовий, В. І.; Яцина, О. І.; Мисак, А. І.; Коньков, Д. Г.; Шапринський, В. О.; Трифонюк, Л. Ю.; Чайка, Г. В.; Рудь, В. О.; Гурженко, Ю. М.; Федорук, О. С.; Процюк, Р. Г.; Хміль, С. В.; Воробець, Д. З.; Гомон, М. Л.; Шапринський, Є. В.; Ковальчук О. І. та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2022. – 368 с.

Proteolytic activity in the heart of rats with hyperhomocysteinemia. Nataliia Raksha, Oleksandr Maievskyi, Iryna Dzevulska, Rostyslav Kaminsky, Inga Samborska, Olexiy Savchuk, Оleksandr Kovalchuk. Wiadomości Lekarskie. 75. – 2022. – P. 831-835.

Akkermansia muciniphila as a novel powerful bacterial player in the treatment of metabolic disorders. Kobyliak, N.Falalyeyeva, T.Kyriachenko, Y., О. Kovalchuk, Fagoonee, S.Pellicano, R. Minerva Endocrinology, 2022, 47(2), pp. 242–252

Raksha Nataliia, Halenova Tetiana, Maievskyi Oleksandr, Dzevulska Iryna, Kaminsky Rostyslav, Yanchyshyn Andrii, Samborska Inga, Zaichko Nataliia, Savchuk Olexiy, Kovalchuk Oleksandr. Biochemical disorders in the thyroid gland in rats with hyperhomocysteinemia Biomedical Research and Therapy 2022. 9. 5. P. 5066-5075  https://doi.org/10.15419/bmrat.v9i5.740

Olena Tsyryuk, Tetyana Falalyeyeva, Nazarii Kobyliak, Oleksandr Kovalchuk, Nataliia Molochek. THE EFFECT OF 90-DAYS HEALTHY LIFESTYLE PROGRAMS IN UNIVERSITY STUDENTS WITH VITAMIN D3 DEFICIENCY // MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC NOTES. THEORY, HISTORY AND PRACTICE. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. – Edmonton, Canada November 01 – 04, 2022 – Р. 96-97.

Ye. Bondarenko, O.I. Kovalchuk. Digital technologies for teaching and learning of educational discipline «Human Anatomy» Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «теорія та практика сучасної морфології» Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», збірник наукових робіт, 2022. – С. 29-31.

Бондаренко А.Є., Ковальчук О.І.Порівняння використання програм віртуальної реальності для вивчення дисципліни «Анатомія людини»: Sharecare You та Anatomy Explorer Міжнародна студентська міждисциплінарна науково-практична internet-конференція до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» Матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково- практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, 2022. – С. 36-38.

RECIPROCAL CLICKING LOCATION ANALYSIS IN THE INTRAARTICULAR TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AFTER AXIOGRAPHY INVESTIGATION. Zinaida Y. Zhehulovych, Oleksandr I. Kovalchuk, Leonid O. Etnis, Vitaly G. Guryanov, Lada M. Sayapina, Yurii I. Babaski.  Wiad Lek. 2022;75(10):2367-2373

Професор Черкасов Віктор Гаврилович (до 70-річчя від дня народження). ОВ Маліков, ОІ Ковальчук, ІВ Дзевульська. «Вісник проблем біології та медицини», №3, 2022. С. 9-11.

https://www.youtube.com/c/AnatomUa

 

2023

Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. // Видання 13-е. – Київ, Видавництво “МЕДПРИНТ”, 2023. – 204 с.

*

Черкасов Віктор Гаврилович – вчений, анатом, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри описової та клінічної анатомії, заслужений діяч науки і техніки України: до 70-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / НМУ імені О. О. Богомольця, Бібліотека ; [упоряд.: Папуша Л. В., Ковальчук О. І., Дзевульська І. В., Маліков О. В., Клюшніченко О. В., Гржимайло Л. О. ; відп. за вип. Папуша Л. В.]. – Київ, 2023. – 67 с. – (Серія «Ювілеї особистостей»).

*

Sergii Tkach, Andrii Dorofeyev, Iurii Kuzenko, Tetyana Falalyeyeva, Olena Tsyryuk, Oleksandr Kovalchuk, Nazarii Kobyliak, Ludovico Abenavoli, Luigi Boccuto. Efficacy and safety of fecal microbiota transplantation via colonoscopy as add-on therapy in patients with mild-to-moderate ulcerative colitis: A randomized clinical trial. Frontiers in Medicine. 2023. DOI 10.3389/fmed.2022.1049849

*

«Патофізіологія» для студентів освітньо-професійної програми «Медицина» освітнього рівня  «Магістр»  / навчальний посібник // Ковальчук О. І., Мневець Р. О., Яцина О. І., Фалалєєва Т. М., Смірнов О. Є. // Київ, 2023. – 842 с.

*

НЕЙРОУРОЛОГІЯ / навчальний посібник // За редакцією Горового В.І., Шапринського В.О., Яцини О.І., Капшука О.М. (Трифонюк Л.Ю…, Ковальчук О.І…, Довгань І.І.) // ТВОРИ, 2023. – 520 с.

*

Kozyk, M.; Strubchevska, K.; Marynenko, T.; Zlatska, A.; Halenova, T.; Raksha, N.; Savchuk, O.; Falalyeyeva, T.; Kovalchuk, O.; Ostapchenko, L. Effect of Peptides from Plasma of Patients with Coronary Artery Disease on the Vascular Endothelial CellsMedicina 2023, 59, 238. https://doi.org/10.3390/medicina59020238

*

«Клінічна фізіологія» для студентів освітньо-професійної програми «Медицина» освітнього рівня «Магістр» / Методичні рекомендації // Ковальчук О.І., Бондаренко М.П, Решетнік Є.М. // Київ, 2023. – 129 с.

*

Trach А., Kovalchuk О. Features of using online cadaveric platforms for studying educational components in the first and second year of study of the «Medicine» program / «Шевченківська весна: досягнення в науках про життя / Advancements in Life Sciences 2023»: збірник тез XX Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 27-28 квітня 2023 р.) – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2023. – С. 44-45.

*

Сбітнєва М., Цирюк О., Ковальчук О., Бондаренко А. Психологічні особливості застосування цифрових технологій здобувачами вищої медичної освіти / «Шевченківська весна: досягнення в науках про життя / Advancements in Life Sciences 2023»: збірник тез XX Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 27-28 квітня 2023 р.) – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2023. – С. 71-74.

*

*
*
Міжнародна анатомічна термінологія (латиська, українська, англійська) = International anatomical terminology (Latin, Ukrainian, English) / О.І. Ковальчук // Київ, Книга+, 2023. – 129 с.
*

Savytska, M., Kyriienko, D., Komisarenko, I., Kovalchuk, O., Falalyeyeva, T., Kobyliak, N. Probiotic for Pancreatic β-Cell Function in Type 2 Diabetes: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Diabetes Ther14, 1915–1931 (2023). https://doi.org/10.1007/s13300-023-01474-6

*

Використання штучного інтелекту в навчанні та тренуванні здобувачів освіти за напрямком Медицина на прикладі чат боту на основі лінгвістичної моделі ChatGPT / В. Р. Сергієнко, О. І. Ковальчук // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 29 листопада 2023 р.): у 3 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. – C. 16-18.

 

2024

Rachkovska A, Strubchevska K, Kozyk M, Goldstein B, Krenytska D, Karbovskyy V,  Raksha N, Vovk T, Savchuk O, Falalyeyeva T, Kovalchuk O, Ostapchenko L.  Prothrombin changes and suggested correlation with the titers of anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies in recently recovered from SARS-CoV-2 infection healthy volunteers. Minerva Biotechnol Biomol Res 2024;36:13-20. (Q4, IF 2,024) DOI: 10.23736/S2724-542X.24.03051-7